جدول برندگان مسابقات لیگ سرود

.

برندگان

جدول برندگان
رتبه/ جایگاه نام گروه تعداد اعضاء امتیازات کسب شده
1
گروه
10 10